Порядок проведення реєстрації

Порядок проведення реєстрації технічних засобів, рекомендованих для застосування в агропромисловому комплексі України

І. Загальні положення:
1.1. Цей Порядок визначає механізм та процедури включення технічних засобів, рекомендованих для застосування в агропромисловому комплексі України, до Державного реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу України (далі - Реєстр).
1.2. До Реєстру включаються нові технічні засоби для агропромислового комплексу (далі – технічні засоби), що отримали позитивні висновки за результатами державних приймальних випробувань.
1.3. Ведення Реєстру здійснюється Міністерством аграрної політики України.
1.4. Заявником на включення технічного засобу до Реєстру може бути виробник або постачальник технічного засобу.
Детальніше...

 

Положення про порядок випробувань

Положення про державні приймальні випробування технічних засобів для агропромислового комплексу України.

І. Загальні положення:

1.1. Це Положення визначає порядок проведення державних приймальних випробувань виготовлених в Україні та ввезених в Україну нових зразків технічних засобів для агропромислового комплексу на відповідність встановленим вимогам з метою прийняття рішення щодо доцільності їх застосування в сільському господарстві.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
Технічні засоби для агропромислового комплексу (далі – технічні засоби для АПК) – машини, механізми, обладнання, устаткування, технологічні  комплекси і лінії з них, які використовуються в сільському господарстві, харчовій та переробній промисловості для вирощування, збирання, зберігання та перероблення сільськогосподарської продукції, а також для надання послуг з технічного сервісу.


Детальніше...

Наказ № 488 від 14.07.2009

Про затвердження Положення про державні приймальні випробування технічних засобів для агропромислового комплексу України та Порядку проведення реєстрації технічних засобів, рекомендованих для застосування в агропромисловому комплесі України.
Детальніше...