Напрямки діяльності

 

Напрямки діяльності згідно науково-технічної програми
“Наукові засади розвитку технічної політики
в агропромисловому комплексі України ”

1.   Випробування, оцінка відповідності, ранжування та формування Державного реєстру сільськогосподарської техніки та обладнання.

2.   Експертиза та оптимізація систем технологічних операцій і комплексів машин.

3.   Прогноз і пріоритетні напрямки досліджень технологій, засобів механізації, електрифікації та автоматизації сільськогосподарського виробництва.

4.   Розроблення, адаптація та гармонізація нормативної бази технічного регулювання в системі інженерно-технічного забезпечення АПК.

5.   Розвиток інформаційного простору в системі інженерно-технічного забезпечення  АПК України.

6.   Інформаційний провайдинг техніко-технологічних рішень в АПК.

7.   Трансфер інновацій у виробництво, пропаганда та поширення знань за результатами науково-випробувальної діяльності.

pogorelogo disk_1-2pogorelogo disk_2-2

Лабораторії філії

- Лабораторія стандартизації, науково-методичного забезпечення випробувань та науково-аналітичних досліджень.
- Лабораторія досліджень і випробувань машин та технологій зрошеня, захисту рослин, садівництва та овочівництва.
- Лабораторія досліджень і випробувань машин та технологій вирощування зернових та просапних культур.
- Лабораторія наукових досліджень конструкції, безпеки, ергономічності та енергетичних характеристик сільгосп машин.
- Лабораторія досліджень агротехнологій та визначення якісних показників функціонального призначення машин.

pogorelogo oblozhka_2-2


Види випробувань.


- Попередні – випробування з метою визначення потенційних споживчих характеристик нової перспективної моделі та доцільності виготовлення дослідного зразка.

- Приймальні – випробування дослідного зразка з метою визначення готовності машини до постановки на виробництво.

- Періодичні – випробування серійної продукції для оцінки стабільності якості продукції, що випускається.

- Кваліфікаційні – випробування першого дослідного зразка чи першої установочної партії машин з метою оцінки готовності підприємства до серійного випуску продукції.

- Типові – випробування для оцінки ефективності внесених змін в конструкцію машини та впровадження їх у виробництво.

Випробувальна лабораторія філії акредитована Національним агентством акредитації України на технічну компетентність за вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025-2006, атестат акредитації № 2Н509 від 7.04.2010 р..

Лабораторія проводить сертифікаційні випробування сільськогосподарської техніки згідно затвердженої галузі акредитації.

 

Лабораторія стандартизації, науково-методичного забезпечення випробувань та науково-аналітичних досліджень.