Види випробувань

Державні приймальні випробування з метою внесення до державного реєстру агропромислового комплексу України для забезпечення виробників сільськогосподарської продукції достовірною інформацією про споживчі властивості технічних засобів та формування банку даних для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

 

Випробування – експериментальне визначення кількісних і (чи) якісних характеристик властивостей об’єкта як наслідок дії на нього під час його функціювання, та при моделюванні об’єкта і (чи) дії на нього.

Випробування попередні – контрольні випробування дослідних зразків і (чи) дослідних партій продукції їх пред’явлення на приймальні випробування.

 

Випробування приймальні  – контрольні випробування дослідних зразків, дослідних партій продукції чи виробів одиничного виробництва, що проводяться для визначення доцільності впровадження цієї продукції у виробництва та (чи) використання за призначенням.

Випробування кваліфікаційні – контрольні випробування установчої серії чи промислової партії, які проводяться для оцінки готовності підприємства до випуску продукції даного типу в заданому обсязі.

 

Випробування типові – контрольні випробування виготовлюваної продукції, які проводяться з метою оцінки ефективності та доцільності впроваджуваних змін у конструкцію, рецептуру чи технологічних процес.

Випробування періодичні – контрольні випробування виготовлюваної продукції, що проводяться в обсягах та в терміни, які установлені нормативними документами, з метою контролю стабільності якості продукції та можливості продовження її виготовлення.

 

Випробування сертифікаційні – контрольні випробування продукції, що проводяться з метою встановлення відповідності характеристик її властивостей національним і (чи) міжнародним нормативним документам.