Лабораторія безпеки

Лабораторія наукових досліджень конструкції, безпеки,

 ергономічності та енергетичних характеристик с.г. машин

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ:

  • проведення наукових досліджень та різних видів випробувань с.г. техніки  та технологій з питань:

- визначення показників безпеки та ергономічності конструкції машин і обладнання та їх оцінки;

- визначення енергетичних характеристик машин з приводом від двигунів внутрішнього згоряння і з електроприводом та оцінки електропривода;

- визначення конструкційних параметрів та надійності машин;

- метрологічного забезпечення випробувань та здійснення контролю за дотриманням метрологічних норм і правил при проведенні випробувань.

  • розроблення нормативних документів на методи випробувань за напрямками діяльності лабораторії та їх гармонізація до міжнародних вимог;
  • експертиза технічної документації на с.г. машини та обладнання, що розробляються;
  • пропаганда нової техніки, яка забезпечує безпечні і комфортні умови праці, економічні витрати енергії та надійність при високій якості виконання технологічного процесу.

ЛАБОРАТОРІЯ НАДАЄ ПОСЛУГИ:

     Виробникам сучасної сільськогосподарської техніки:

  • визначення показників безпеки та ергономічності конструкції с.г. техніки, енергетичних характеристик машин з приводом від двигунів внутрішнього згоряння і з елек-троприводом, їх конструкційних параметрів та надійності у процесі проведення випробувань (попередніх, приймальних дослідного зразка, державних приймальних для АПК, приймальних для державної реєстрації засобів використання пестицидів та агрохімікатів, періодичних, типових, кваліфікаційних, сертифікаційних);
  • розробка рекомендацій щодо удосконалення конструкції машин в частині їх безпеки, ергономічності, надійності, витрат палива та електроенергії.

     Виробникам сільськогосподарської продукції:

  • розробка рекомендацій з безпечного, енергозберігаючого та надійного використання нової техніки і технологій у господарствах;
  • участь у навчанні і підвищенні кваліфікації фахівців сільськогосподарського виробництва.

Завідувач лабораторії – Лілевман Ігор Йосипович.

Моб. 095-00-50-336

006 p5180010 p8190296 pict0057 pic 0058