Статті

НАУКОВИЙ ПРОЕКТ «АГРООЛІМП ЗРОШЕННЯ». ДОСЛІДЖЕННЯ, РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ

НАУКОВИЙ ПРОЕКТ «АГРООЛІМП ЗРОШЕННЯ».РЕАЛІЗАЦІЯ ОПТИМІЗОВАНОЇ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОЇ СИСТЕМИ ЗРОШЕННЯ ДЛЯ 4-ПІЛЬНОЇ ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ ПЛОЩЕЮ 720 ГА


1. ПРОЕКТИ АГРООЛІМП-СТЕП 200” ТА АГРООЛІМП-СТЕП 300”: 

1. ПРОЕКТИ “АГРООЛІМП-СТЕП 200” ТА “АГРООЛІМП-СТЕП 300”:  ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА СІВОЗМІН, СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ, НОМЕНКЛАТУРИ, ПОСЛІДОВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ВИМОГ ДО НИХ


2. ПРОЕКТИ АГРООЛІМП-СТЕП 200” ТА АГРООЛІМП-СТЕП 300”: 

2. ПРОЕКТИ “АГРООЛІМП-СТЕП 200” ТА “АГРООЛІМП-СТЕП 300”:  ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ ОПТИМІЗОВАНИХ ЗА СКЛАДОМ МАШИННО-ТРАКТОРНИХ ПАРКІВ ГОСПОДАРСТВ РІЗНОГО РІВНЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РОЗМІРІВ ПОСІВНИХ ПЛОЩ, ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В БОГАРНИХ УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ


3. ПРОЕКТИ АГРООЛІМП-СТЕП 200” ТА АГРООЛІМП-СТЕП 300”: 

3. ПРОЕКТИ “АГРООЛІМП-СТЕП 200” ТА “АГРООЛІМП-СТЕП 300”:  ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОЩУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В 6-ПІЛЬНІЙ ТА 7-ПІЛЬНІЙ СІВОЗМІНАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ОПТИМАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ МАШИН ЗА ПРОЕКТАМИ “АГРООЛІМП-СТЕП 200” ТА “АГРООЛІМП-СТЕП 300”

 

4. СПОСІБ ЗМЕНШЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ШТУЧНОГО ДОЩУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОСТІ ЗРОШЕННЯ  ДОЩУВАЛЬНИМИ МАШИНАМИ КРУГОВОЇ ДІЇ

 

5. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ ОТРИМАННЯ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ З ВІДХОДІВ ПЕРЕРОБКИ ЛЬОНУ

 

6. ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА ЙОГО ВОДНИЙ РЕЖИМ І ПРОДУКТИВНІСТЬ СОНЯШНИКУ

 

7. ЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА СІВОЗМІН У КОНТЕКСТІ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ